تعرفه طراحی وب سایت «سانی» کاملا مشخص است.
تلاش می کنیم، با توجه به درخواست های شما، تعرفه طراحی وب سایت تغییر نکند.
شرکت های طراحی وب سایت، تعرفه های متفاوت، و گاها گران دارند. اما تعرفه طراحی وب سایت «سانی» نه تنها ارزان است، بلکه کاملا مشخص نیز می باشد.
بررسی سئوی وب سایت
۱.۰۰۰.۰۰۰
زمان اجرا ۷ روز
بررسی و اعمال قواعد سئوی داخلی
آموزش تلفنی
 
 
 
 
 
 
 
وب سایت تک صفحه ای
۳۰۰.۰۰۰
زمان ساخت ۵ روز
به همراه سئوی داخلی
هاست ۲۰۰ مگابایت
یک دامنه ی ir رایگان
 
 
 
 
 
 
وب سایت کامل بدون فروشگاه
۱.۵۰۰.۰۰۰
زمان ساخت ۱۵ روز
به همراه سئوی داخلی
درج ۱۰ محتوای کاملا سئو شده
 
آموزش تلفنی
هاست ۸۰۰ مگابایت
یک دامنه ی ir رایگان
پشتیبانی ۱ ماهه رایگان
۵ درصد تخفیف در صورت واریز ۷۵% پیش پرداخت به جای ۵۰%
۵ درصد تخفیف در صورت واریز پیش پرداخت هنگام عقد قرارداد
وب سایت کامل، با قابلیت پرداخت، بدون فروشگاه
۲.۰۰۰.۰۰۰
زمان ساخت ۲۰ روز
به همراه سئوی داخلی
درج ۱۰ محتوای کاملا سئو شده
 
آموزش تلفنی
هاست ۶۰۰ مگابایت
یک دامنه ی ir رایگان
پشتیبانی ۱ ماهه رایگان
۵ درصد تخفیف در صورت واریز ۷۵% پیش پرداخت به جای ۵۰%
۵ درصد تخفیف در صورت واریز پیش پرداخت هنگام عقد قرارداد
وب سایت فروشگاهی کامل
۳.۰۰۰.۰۰۰
زمان ساخت ۳۰۰ روز
به همراه سئوی داخلی
درج ۱۰ محتوای کاملا سئو شده
درج ۱۰ محصول کاملا سئو شده
آموزش حضوری و تلفنی
هاست ۱۰۰۰ مگابایت
یک دامنه ی ir رایگان
پشتیبانی ۲ ماهه رایگان
۵ درصد تخفیف در صورت واریز ۷۵% پیش پرداخت به جای ۵۰%
۵ درصد تخفیف در صورت واریز پیش پرداخت هنگام عقد قرارداد