خط مشی «سانی»

کمک به توسعه کسب و کارها و استارتاپ ها، مبتنی بر اصول دیجیتال مارکتینگ


مشاور و مجری راه اندازی کسب و کارهای نوین اینترنتی


مشاور و مجری طراحی وب سایت


مشاور و مجری دیجیتال مارکتینگ


مجری بات اینستاگرام سانی اینستا به آدرس SunnyInsta.com