امکانات اپ

  1. خرید متمرکز، یعنی خرید چند محصول متفاوت در یک اپ. مثل خرید از یک هایپرماکت ها.
  2. امکان استفاده از تخفیف
  3. امکان مرجوعی
  4. شرکت در قرعه کشی