درخواست قرارداد

 • نام و نام خانوادگی کارفرما را وارد کنید
 • کدملی کارفرما را وارد کنید
 • شماره موبایل کارفرما را وارد کنید
 • آدرس دقیق کارفرما -ترجیحا محل کار- را دقیق وارد نمایید.
 • آدرس دقیق وب سایت کارفرما را به صورت کامل، بدون www وارد نمایید. اگر کارفرما هنوز دامنه ندارد، لازم نیست چیزی وارد شود.
 • تاریخ شروع قرارداد، باید برابر تاریخ پرداخت پیش پرداخت کارفرما باشد
 • تاریخ پایان قرارداد را وارد کنید
 • مبلغ توافق شده با کارفرما را وارد نمایید. اگر هنوز مبلغ دقیق کارفرما مشخص نیست، متاسفانه ارائه قرارداد مقدور نمی باشد.
  قرارداد با کارفرما، شامل کدام یک از موارد زیر است؟ میتوانید یک یا چند موضوع را انتخاب نمایید.
 • لطفا شماره خودتان را به عنوان درخواست کننده قرارداد ثبت کنید. در صورتیکه شماره ای ثبت نکنید، با شماره موبایلی که به عنوان کارفرما ثبت کرده اید تماس گرفته، و قرارداد برای ایشان ارسال خواهد شد.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .