شماره تماس جهت دریافت مشاوره رایگان تبلیغات در گوگل: 09129407279
شماره کارت جهت واریز

TL
قیمت حواله جهت شارژ اکانت گوگل ادز: 3481 تومان
قیمت مدیریت کمپین گوگل ادوردز: 3899 تومان
قیمت شارژ حواله جهت شارژ اکانت گوگل ادز به اضافه هزینه ساخت اکانت و مدیریت آن: 4003 تومان


USD
قیمت حواله جهت شارژ اکانت گوگل ادز: 0 تومان
قیمت مدیریت کمپین گوگل ادوردز: 0 تومان
قیمت شارژ حواله جهت شارژ اکانت گوگل ادز به اضافه هزینه ساخت اکانت و مدیریت آن: 0 تومان


DR
قیمت حواله جهت شارژ اکانت گوگل ادز: 0 تومان
قیمت مدیریت کمپین گوگل ادوردز: 0 تومان
قیمت شارژ حواله جهت شارژ اکانت گوگل ادز به اضافه هزینه ساخت اکانت و مدیریت آن: 0 تومان


BAT
قیمت حواله جهت شارژ اکانت گوگل ادز: 0 تومان
قیمت مدیریت کمپین گوگل ادوردز: 0 تومان
قیمت شارژ حواله جهت شارژ اکانت گوگل ادز به اضافه هزینه ساخت اکانت و مدیریت آن: 0 تومان


لطفا مبلغ مورد نظر خود را به یکی از کارتهای زیر واریز نمایید و رسید آنرا به شماره 09129407279 واتس اپ یا تلگرام کنید. دقت کنید که حداقل مقدار ارز در واحد لیر، 110 لیر می باشد.
شماره کارت پاسارگاد: 5022291005378540
شماره کارت صادرات: 6037697489495900
شماره کارت ملی: 6037997243448900
شماره کارت تجارت: 5859831040458613
شماره کارت ملت: 6104337496016435