sunny

آموزش دروپال

سیستم مدیریت محتوای دروپال یکی از مطرح ترین سیستم های مدیریت محتوای جهانی است که در بدو تولد توانست نگاه بسیاری از توسعه دهندگان جهانی را به سوی خود جلب نماید و این موضوع نشان دهنده اتعطاف پذیری و قدرت این سیستم میباشد.

همکاری سانی و علمولوژی

آموزش و انتقال اطلاعات همراه مد نظر ما بوده و می باشد. لذا سعی کردیم تا در حد توان و دانش اندک خود، مقالاتی هر چند کوتاه در وبلاگ سانی بنویسیم که با توکل و یاری خدا این  امر میسر گردید.

اشتراک در RSS - sunny