تعرفه طراحی وب سایت «سانی» کاملا مشخص است.
تلاش می کنیم، با توجه به درخواست های شما، قیمت های فوق تغییر نکند.
بررسی سئوی وب سایت
1.000.000
زمان اجرا 7 روز
بررسی و اعمال قواعد سئوی داخلی
آموزش تلفنی
 
 
 
 
 
 
 
وب سایت تک صفحه ای
300.000
زمان ساخت 5 روز
به همراه سئوی داخلی
هاست 200 مگابایت
یک دامنه ی ir رایگان
 
 
 
 
 
 
وب سایت کامل بدون فروشگاه
1.500.000
زمان ساخت 15 روز
به همراه سئوی داخلی
درج 10 محتوای کاملا سئو شده
 
آموزش تلفنی
هاست 800 مگابایت
یک دامنه ی ir رایگان
پشتیبانی 1 ماهه رایگان
5 درصد تخفیف در صورت واریز 75% پیش پرداخت به جای 50%
5 درصد تخفیف در صورت واریز پیش پرداخت هنگام عقد قرارداد
وب سایت کامل، با قابلیت پرداخت، بدون فروشگاه
2.000.000
زمان ساخت 20 روز
به همراه سئوی داخلی
درج 10 محتوای کاملا سئو شده
 
آموزش تلفنی
هاست 600 مگابایت
یک دامنه ی ir رایگان
پشتیبانی 1 ماهه رایگان
5 درصد تخفیف در صورت واریز 75% پیش پرداخت به جای 50%
5 درصد تخفیف در صورت واریز پیش پرداخت هنگام عقد قرارداد
وب سایت فروشگاهی کامل
3.000.000
زمان ساخت 300 روز
به همراه سئوی داخلی
درج 10 محتوای کاملا سئو شده
درج 10 محصول کاملا سئو شده
آموزش حضوری و تلفنی
هاست 1000 مگابایت
یک دامنه ی ir رایگان
پشتیبانی 2 ماهه رایگان
5 درصد تخفیف در صورت واریز 75% پیش پرداخت به جای 50%
5 درصد تخفیف در صورت واریز پیش پرداخت هنگام عقد قرارداد