آدرس

تهران

چهارراه ولی عصر

کوچه بالاور

طبقه سوم

خط مشی «سانی»

۱. کمک به توسعه کسب و کارها و استارتاپ ها، مبتنی بر اصول دیجیتال مارکتینگ

۲. مشاور و مجری راه اندازی کسب و کارهای نوین اینترنتی

۳. مشاور و مجری طراحی وب سایت

۴. مشاور و مجری دیجیتال مارکتینگ

۵. مجری بات اینستاگرام سانی اینستا به آدرس SunnyInsta.com