ربات اینستاگرام جذب لایک و فالوور سانی اینستا

آدرس ربات اینستاگرام: http://www.iSunny.ir/Insta

 

تعرفه های استفاده از امکانات ربات اینستاگرام سانی اینستا به شرح ذیل می باشد:

عضویت رایگان
0
زمان استفاده 7 روز
تعداد اکانت 1 عدد
ارسال پست خودکار
ارسال پیام مستقیم
مدیریت کامل فعالیتها
جستجو در اینستاگرام
دانلود محتوای اینستاگرام
ماهیانه
15هزار تومان
زمان استفاده 30 روز
تعداد اکانت 1 عدد
ارسال پست خودکار
ارسال پیام مستقیم
مدیریت کامل فعالیتها
جستجو در اینستاگرام
دانلود محتوای اینستاگرام
سه ماهه
40هزار تومان
زمان استفاده 90 روز
تعداد اکانت 2 عدد
ارسال پست خودکار
ارسال پیام مستقیم
مدیریت کامل فعالیتها
جستجو در اینستاگرام
دانلود محتوای اینستاگرام
شش ماهه
75هزار تومان
زمان استفاده 180 روز
تعداد اکانت 3 عدد
ارسال پست خودکار
ارسال پیام مستقیم
مدیریت کامل فعالیتها
جستجو در اینستاگرام
دانلود محتوای اینستاگرام
یک ساله
140هزار تومان
زمان استفاده 365 روز
تعداد اکانت 5 عدد
ارسال پست خودکار
ارسال پیام مستقیم
مدیریت کامل فعالیتها
جستجو در اینستاگرام
دانلود محتوای اینستاگرام