قیمت حواله لیر برای خرید یا شارژ گوگل ادوردز

جهت تبلیغات در گوگل

تاریخ: چهارشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷

بروزرسانی چهارم ساعت: ۱۵:۴۰

قیمت هر لیر ترکیه: ۲۲۸۸ تومان

(پایین ترین قیمت نسبت به چهار ماه گذشته شده)

پیشنهاد ما: بهترین زمان برای خرید!

۰۹۱۲۹۴۰۷۲۷۹

دریافت قیمت روزانه در کانال تلگرام: https://t.me/iSunny