سرویس هاست سانی

Plan A-A - 100MB
فضای هاست = 100 مگابایت
ترافیک ماهانه = 3 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
    30,000 تومان سالانه

جهت سفارش  کلیک فرمایید.

    
Plan A-B - 200MB
فضای هاست = 200 مگابایت
ترافیک ماهانه = 5 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
    40,000 تومان سالانه   

جهت سفارش  کلیک فرمایید.

    
Plan A-C - 500MB
فضای هاست = 500 مگابایت
ترافیک ماهانه = 7 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
    60,000 تومان سالانه   

جهت سفارش  کلیک فرمایید.

    
Plan A-D - 1000MB
فضای هاست = 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه = 9 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
    80,000 تومان سالانه

جهت سفارش  کلیک فرمایید.