همکاری سانی و علمولوژی

آموزش و انتقال اطلاعات همراه مد نظر ما بوده و می باشد. لذا سعی کردیم تا در حد توان و دانش اندک خود، مقالاتی هر چند کوتاه در وبلاگ سانی بنویسیم که با توکل و یاری خدا این  امر میسر گردید. با ارسال مقالات به شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و لینکداین، سعی نمودیم مخاطبین خود را جذب نماییم تا به مگر بتوانیم به نتیجه ای مطلوب برسیم، ولی این کافی نبود.

لذا دست همکاری دوستان علمولوژی را فشردیم و تلاش می کنیم، تمام مقالات سانی، همزمان در سایت وزین علمولوژی نیز درج گردد تا مگر نظر شما را جلب نماییم.